Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea parcului industrial "Bioenergagro"

Parc Industrial

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea parcului industrial Bioenergagro

Unul din obiectivele Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova "Integrare Europeană: libertate, Democraţie, Bunăstare" 2009-2013 este crearea în republică a parcurilor industriale. Practica europeană a demonstrat, că acestea sunt un instrument eficient de atragere a investitorilor în dezvoltarea economiei bazată pe competitivitate. 

Parcul industrial oferă investitorilor teren şi infrastructură pentru implementarea proiectelor investiţionale, reduce esenţial din timpul, cheltuielile şi riscurile antreprenorilor legate de lansarea afacerii, precum şi creează premise pentru implementarea tehnologiilor performante şi fabricarea în baza acestora a produselor competitive, pentru deschiderea locurilor noi de muncă şi pregătirea cadrelor calificate, extinderea bazei de impozitare şi soluţionarea unor probleme sociale, dezvoltarea infrastructurii localităţilor etc.

În contextul menţionat, propunerea investiţională a „Bioenergagro” SRL de a crea un parc industrial pe terenul cu suprafaţă de circa 13,5 ha situat în extravilanul satului Ţarigrad, raionul Drochia, care îi aparţine cu dreptul de proprietate, se înscrie integral în politica economică a statului.

Luînd în considerare, că terenul este proprietate privată, că societatea în cauză intenţionează să implementeze un proiect concret - o uzină de producere a gazului din biomasă, că există deja un acord de cooperare cu companiile dezvoltatoare „Zorg Ucraina” LTD se poate de constatat, că crearea parcului este reală şi nu impune un nivel înalt al riscurilor legate de realizarea proiectului.
Conform studiilor de fezabilitate, capacitatea de proiect anuală a uzinei (primul proiect investiţional realizat în cadrul parcului) va fi de 16 mln m3 de gaze şi acestea vor fi utilizate în economia naţională prin sistemele de gazificare existente. Astfel, realizarea acestui proiect va avea ca consecinţă micşorarea dependenţei de importul de gaze şi majorarea securităţii energetice a republicii, va contribui la realizarea obiectivelor Guvernului stipulate în Legea energiei regenerabile. Concomitent, va fi obţinut un produs secundar – bioîngrăşămintele în cantitate anuală de 60 mii tone. Numai implementarea acestui proiect investiţional va crea în intravilanul parcului circa 100 locuri noi de muncă cu salariul mediu lunar de 400 Euro. Achitarea salariilor angajaţilor va genera defalcări obligatorii la bugetul de stat de 15 mii Euro lunar sau 180 mii Euro anual. Totodată, în sectorul agrar vor fi implicate circa 350 persoane ce se vor ocupa cu cultivarea biomasei utilizată ca materie primă pentru producerea gazelor.

SRL „Bioenergagro” va activa şi în calitate de întreprindere administratoare a parcului industrial, atrăgînd în acest teritoriu şi alţi agenţi economici cu activităţi conexe proiectului menţionat sau cu alte genuri de activitate. Deja şi-au manifestat interesul de a deveni rezidenţi ai parcului 8 agenţi economici, alţii încă nu s-au determinat în această privinţă.

Terenului destinat parcului este liber de orice sarcini şi are o amplasare avantajoasă din punct de vedere economic, deoarece se află în imediata apropiere de traseele R7 Soroca-Costeşti-frontierea cu Romănia şi M 74 Brest-Briceni-Chişinău-Tiraspol-Odesa şi nu este necesară construcţia unor noi căi de acces. Reţelele electrice la care va fi conectat parcul se află la distanţa de 25 m de terenul respecriv. Urmează ca să fie construite comunicaţiile inginereşti de alimentare cu apă, de canalizare, edificiile ce sunt parte componentă a tehnologiei de producere a gazelor, blocul administrativ etc.


Infrastructura inginerească va fi construită de către compania „Zorg Ucraina” specializată în construcţia unor asemenea obiecte, aceasta fiind gestionată de compania Liseus Holding LTD (Cipru). Investitorul principal va fi compania elveţiană Mercando Green Technology AG.

În etapa a doua a proiectului se va implementa tehnologia de producere a biocombustibilului cu utilizarea acestuia la încălzirea serelor pentru creşterea legumelor. Costul estimativ al acestei componente a proiectului este de circa 4,0 mln Euro.

În etapa a treia a proiectului vor fi construite şi date în exploatare instalaţiile de producere a energiei electrice în baza biogazului. În faza aceasta a proiectului –ultima, de asemenea se preconizează investiţii în sumă de circa 4,0 mln. Euro.

Valoarea totală a investiţiilor în realizarea primului proiect al pacului va constitui suma de 25344,0 mii Euro. Din această sumă, 700 mii Euro (3%) este contribuţia companiei autohtone „Bioenergagro” materializată în elaborarea proiectului, procurarea terenului etc.

Proiectul investiţional a fost coordonat cu toate instanţele implicate, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv cu cea de mediu.

Proiectul hotărîrii Guvernului prevede schimbarea categoriei destinaţiei terenului agricol preconizat pentru crearea parcului industrial în condiţiile Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 şi Legii nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale.

Realizarea cu succes a proiectului „Bioenergagro” SRL de creare a parcului industrial va servi drept semnal pozitiv pentru alţi investitori de care are nevoie economia Republici Moldova.

Toate obiecţiile, comentariile şi propunerile sunt asteptat la adresa electronica a dnului Ion Raulet: ion.raulet@mec.gov.md. Termenul de prezentare 13 .11.2010

Sursa: Ministerul EconomieiData: 2010-11-03Categorie:ProiecteVizite:3095ştirea originală

Harta: Parc Industrial

Imagini:

Parc Industrial 

Comentarii:

Nu exista

Comentează:

Nume:*
Telefon:
Email:*
Web Site:
Comentariu:*
Validare:*

Note:

1. Cimpul marcat cu * este obligator.
2. Comentariul va fi publicat dupa ce va fi verificat de operator!

Stiri din aceasta categorie:

no image

no image

no image

no image

no image

no image

no image

no image