Proiectul legii pentru schimbul unui teren proprietate de stat pe terenul unei firme poate fi calificat drept coruptibil, CAPC

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a expertizat proiectul legii pentru schimbul unui teren proprietate de stat pe terenul unei firme şi a constatat că promovarea acestuia poate fi calificată drept coruptibilă, transmite Info-Prim Neo.

Autor al iniţiativei legislative este Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Prin acest proiect se propune modificarea destinaţiei şi schimbul unui teren cu suprafaţa de 15 hectare şi bonitatea de 61 grade, proprietate publică a statului din folosinţa ÎS „Institutul de Pomicultură”, situat în extravilanul or. Codru, mun. Chişinău, în scopul construcţiei unui cartier locativ. Potrivit notei informative ce însoţeşte proiectul, prin realizarea schimbului de terenuri, în proprietatea publică a statului va fi transmis un teren de dimensiuni mai mari şi cu o bonitate mult mai ridicată - 20 hectare şi bonitate medie de 87 grade, oferit de SC „Divers Euro Consult” SRL.

CAPC menţionează că, potrivit prevederilor Codului civil părţile contractului de schimb au obligaţia de a transmite reciproc dreptul de proprietate asupra unui bun. Fiecare parte este considerată vânzător al bunului pe care îl înstrăinează şi cumpărător al bunului pe care îl primeşte în schimb. Astfel, bunul ce urmează a fi schimbat trebuie să fie determinat, să fie indicată adresa juridică, numărul cadastral, valoarea economică etc. De asemenea, urmează a fi indicat expres care teren va fi transmis Guvernului în schimb, locul amplasării, precum şi suprafaţa şi valoarea economică concretă. Aceste reglementări sunt necesare deoarece, în cazul în care bunurile schimbate nu au aceeaşi valoare, diferenţa de valoare poate fi compensată printr-o sumă de bani.

În proiectul de lege nu este reglementată procedura şi eventualitatea unui schimb ulterior, remarcă CAPC. De asemenea, în proiect nu se indică cine va acţiona din numele statului la efectuarea schimbului şi cine va suporta cheltuielile de înregistrare a dreptului de proprietate. Nu este reglementată procedura de utilizare de mai departe a terenului ce urmează a fi scos din circuitul agricol etc. Nu este făcută fundamentarea financiar-economică cu toate că implementarea proiectului în cauză presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare sau, eventual, obţinerea unor profituri economice.

La examinarea proiectului au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative şi anume a prevederilor Codului funciar şi Codului civil. Potrivit CAPC, nu este clară necesitatea adoptării unei legi speciale privind derogarea de la principiile generale stabilite de Codul funciar, inclusiv, ţinând cont de faptul că retragerea terenurilor agricole se face doar în cazuri excepţionale şi doar de Guvern. Mai mult decât atât, obiectivul proiectului nu este conform nici cu alineatul doi din articolul 83 al Codului funciar, care stabileşte excepţii de la regula generală doar în cazul „când sunt repartizate pentru construcţia obiectivelor liniare (drumuri, linii de telecomunicaţii şi de transport electric, conducte), obiectivelor de exploatare minerală a petrolului şi gazelor şi a construcţiilor de producţie, necesare pentru exploatarea acestora”.

În rezultatul analizei proiectului şi notei informative la acesta, CAPC a depistat promovarea, directă, a intereselor/beneficiilor unor persoane juridice. „Considerăm că Legea 668-XIII pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămân în proprietatea statului este supusă unor modificări doar pentru a satisface interesele materiale a unei singure întreprinderi, şi anume a întreprinderii SC Divers Euro Consult SRL, în detrimentul intereselor globale şi primordiale ale societăţii şi ale statului. Proiectul va aduce prejudicii statului şi anume prin aprobarea modificărilor în cauză statul va fi lipsit de o proprietate cu o valoare economică ce ar putea aduce careva beneficii în cazul valorificării raţionale a acesteia”, se arată în raportul CAPC de expertiză a proiectului.

Sursa: Info-Prim NeoData: 2008-11-19Categorie:AnalizeVizite:2562ştirea originală

Imagini:

Imagini nu exista.

Comentarii:

Nu exista

Comentează:

Nume:*
Telefon:
Email:*
Web Site:
Comentariu:*
Validare:*

Note:

1. Cimpul marcat cu * este obligator.
2. Comentariul va fi publicat dupa ce va fi verificat de operator!

Stiri din aceasta categorie: