Proiectul de ordin „Cu privire la lista lucrărilor care urmează a fi incluse în contractele de investiţii pentru construcţia de locuinţe, proprietate privată”

MCDR, Ministerul Construc?iilor ?i Dezvolt?rii Regionale al Republicii Moldova

Drept necesitate a elaborării proiectului dat au servit adresările antreprenorilor generali, care efectuează construcţia de locuinţe, proprietate privată în blocurile locative multietajate în diferite localităţi ale ţării, şi în special în mun. Chişinău şi Bălţi, încheind contracte investiţionale cu persoanele fizice, beneficiari ai locuinţelor în construcţie.

Situaţia economică ce s-a produs în urma crizei economice mondiale, care a afectat dramatic sectorul construcţiilor din ţară, a impus revizuirea prevederilor stipulate în ordinul nr. 149 din 16 noiembrie 2007, emis de fosta Agenţie de Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului din punct de vedere al finanţării lucrărilor produse, stabilirii listei lucrărilor de construcţie ce urmează a fi obligatoriu îndeplinite la construcţia locuinţelor şi cu îndeplinirea cărora va fi posibilă mutarea şi locuirea persoanelor în apartamentele ce le aparţin, chiar dacă acestea nu vor finisate complet.

Lista lucrărilor de construcţie propuse spre includere obligatorie asigură calitatea construcţiilor realizate şi îndeplinirea exigenţelor esenţiale expuse în art.6 al legii privind calitatea în construcţii, nr. 721/1996.

Din punct de vedere al investitorilor de asemenea este necesară stabilirea listei acestor lucrări, deoarece diferite firme prin diferite metode impun în contractele investiţionale diferite pachete de servicii, care la prima vedere asigură construcţia apartamentului, dar de fapt nu permit mutarea şi locuirea în el. Recunoscînd faptul acesta, firmele mai tîrziu impun încheierea contractelor suplimentare, sau las investitorul să soluţioneze problemele de unul singur, nefiind calificat în acest domeniu. Faptele expuse îngrijorează ministerul şi aduc la diminuarea calităţii lucrărilor de construcţie deja efectuate de compania de construcţii.

În proiectul de ordin sunt expuse prevedere de interdicţie a efectuării lucrărilor ce pot periclita siguranţa construcţiei realizate. Investitorii privaţi pot efectua cu forţele proprii numai lucrări de finisare în apartament, cum ar fi încleierea tapetului, vopsirea pereţilor, tavanelor, încleierea teracotei pe pereţi şi pardoseli, instalarea uşilor interioare, alegerea şi instalarea cuverturii pardoselilor, instalarea căzii de baie, utilajului tehnico-sanitar în bucătărie.

Conform informaţiei Inspecţiei de Stat în Construcţii replanificarea apartamentelor cu intervenţii în structura de rezistenţă (în majoritatea cazurilor în pereţi) au avut loc în blocurile locative recepţionate în varianta albă în ultimii 3 ani şi anume :

·     Complexul de blocuri locative din str.N.Gheorghiu, (beneficiar şi antreprenor SRL "Glorinal").
·     Blocuri locative din str. L.Tolstoi, (beneficiar şi antreprenor "Basconslux" SRL).
·     Blocuri locative din str. A.Russo, (beneficiar - "Diagoras" SRL, antreprenor "Basconlux" SRL).
·     Blocuri locative din str. I.Dumeniuc, (beneficiar şi antreprenor -"Magic- VS" SRL).
·     Blocuri locative din str. Alba Iulia, (beneficiar şi antreprenor "Convaro-Con" SRL).
·     Blocul locativ din str. Decebal 21, (beneficiar şi antreprenor - "Leutis" SRL), etc.

Aceste lucrări se efectuează de către investitori, proprietari de apartamente cu afectarea structurilor de rezistenţă a blocurilor locative şi cu încălcarea cerinţelor normative în construcţii. Extinderea bucătăriilor din contul balcoanelor şi logiilor are loc cu lărgirea golurilor existente sau spargerea golurilor noi, cu supraîncărcarea balcoanelor, cu modificarea sistemelor de încălzire, etc. Reamenajarea apartamentelor are loc cu spargerea golurilor în pereţi structurali, ca de obicei în momentul finisării lucrărilor la blocurile locative.

Majoritatea lucrărilor de finisare a obiectivelor şi intervenţiilor neautorizate se efectuează cu forţele proprii, fără supravegherea de către specialişti atestaţi în domeniu.

Mai mult ca atît, lucrările menţionate constituie circa 37-45 la sută din costul obiectivului, suma acestor volume de lucrări nu se impozitează în buget (ceea ce duce la o activitate tenebră).

Recepţia obiectivelor efectuată în lipsa executării tuturor lucrărilor şi intervenţiilor la blocurile locative provoacă o mulţime de petiţii şi adresări a populaţiei în organele ierarhic superioare şi de judecată.

Proiectul ordinului este elaborat în conformitate cu prevederile expuse în legea cu privire la calitatea în construcţii, nr. 721/1996, Codul contravenţional al Republicii Moldova (art.177-180), Codul penal al Republicii Moldova (art. 257, 258). 

Localitaţi in ştire:

Balti-Bălţi; Chisinau-Chişinău;

Imagini:

MCDR, Ministerul Construc?iilor ?i Dezvolt?rii Regionale al Republicii Moldova 

Comentarii:

Nu exista

Comentează:

Nume:*
Telefon:
Email:*
Web Site:
Comentariu:*
Validare:*

Note:

1. Cimpul marcat cu * este obligator.
2. Comentariul va fi publicat dupa ce va fi verificat de operator!