ANRE A APROBAT TARIFE NOI LA ENERGIA TERMICĂ LIVRATĂ CONSUMATORILOR DE CĂTRE DOI FURNIZORI

Agen?ia Na?ionala pentru Reglementare în Energetic?, ANRE

La cererea S.A. „Apă–Canal Chişinău” şi S.A. „Comgaz–Plus” din Ungheni, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat şi aprobat, în şedinţa sa publică din 17 februarie curent, tarifele la energia termică livrată de aceşti furnizori consumatorilor finali. Cei doi furnizori au solicitat majorarea tarifelor de livrare a agentului termic, motivându-şi cererea prin faptul că tarifele actuale nu corespund costurilor reale suportate de aceştia.

S.A. „Apă – Canal Chişinău”, care are în gestiune trei centrale termice, livrează agent termic consumatorilor finali din oraşele Codru, Costiujeni şi microraionul Aeroport. Anual întreprinderea livrează consumatorilor circa 24 mii Gcal, dintre care 14,5 mii (60,4%) – populaţiei, iar 9,5 mii – agenţilor economici (29,3%) şi instituţiilor bugetare (10,3%). Până în prezent, furnizorul aplică tariful la energia termică livrată în mărime de 540,82 lei/Gcal, stabilit anterior prin decizia Consiliului municipal Chişinău. S.A. „Apă–Canal Chişinău” a recalculat tariful şi a solicitat aprobarea acestuia la nivelul de775,13 lei/Gcal, cu 43,3 % mai mare decât cel în vigoare.

S.A. „Comgaz–Plus” din Ungheni livrează energie termică la mai bine de 2 mii de consumatori casnici, 46 agenţi economici şi 5 instituţii bugetare din acest oraş. Prin decizia Consiliului orăşenesc Ungheni din 23 octombrie 2009, pentru consumatorii casnici se aplică tariful de 672 lei/Gcal, iar pentru agenţii economici şi instituţiile bugetare – de 758,2 lei/Gcal. Urmare a aplicării acestor tarife, neargumentate din punct de vedere economic, pierderile, conform datelor preliminare, suportate de întreprindere în 2009 vor constitui 1,44 mil. lei. S.A. „Comgaz–Plus” a solicitat aprobarea unui tarif pentru energia termica livrata consumatorilor finali în mărime de 813,57 lei/Gcal, cu o majorare de 21,1 % comparativ cu cel în vigoare pentru consumatorii casnici şi de 7,3% faţă de tariful pentru alte categorii de consumatori.

În urma analizei calculelor prezentate de cei doi furnizori, ANRE a operat unele modificări şi a exclus consumurile şi cheltuielile nejustificate solicitate de a fi incluse în tarif. Astfel, în cazul S.A. „Apă–Canal Chişinău”, ANRE a acceptat aprobarea tarifului de livrare a energiei termice la nivelul de 749 lei/Gcal, cu 38,5 % mai mare decât cel în vigoare, iar în cazul S.A. „Comgaz–Plus” din or.Ungheni - în mărime de 792 lei/Gcal, cu 12,7 % mai mare decât cel mediu în vigoare (702,91 lei/Gcal). Acest tarif, conform prevederilor Metodologiei tarifare, va fi unic pentru toate categoriile de consumatori ai S.A. „Comgaz–Plus”. Tarifele pentru consumatorii casnici vor creşte cu 120 lei/Gcal sau 17,9%, şi cu 33,80 lei/Gcal sau 4,5% pentru alte categorii de consumatori.

În ambele cazuri, Agenţia nu a acceptat includerea în tarif a profitului pentru anul 2010. Ea a rectificat costurile aferente uzurii activelor, cheltuielile pentru reparaţii capitale, consumul de apă pentru alimentarea reţelelor termice şi a diminuat nivelul consumului tehnologic şi al pierderilor normative de energie termică admise în reţelele de transport şi distribuţie. Astfel, cheltuielile solicitate de S.A. „Apă–Canal Chişinău” au fost reduse cu 620 mii lei, iar cele solicitate de S.A. „Comgaz–Plus” – cu 1779 mii. lei.

Totodată, la stabilirea noilor tarife ANRE a acceptat majorarea costurilor pentru procurarea gazelor naturale şi a energiei electrice, conform ajustărilor din 19.01.2010 operate de ANRE, şi a cheltuielilor pentru retribuirea muncii, ca urmare a majorării cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real al economiei pentru categoria I de calificare, de la 900 lei până la 1100 lei pe lună, şi, respectiv, a contribuţiilor sociale de stat şi primelor de asigurare medicală. Tarifele aprobate de ANRE vor intra în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Începând cu 31.12.2009, ANRE este abilitată prin lege să aprobe tarifele la energia termică livrată consumatorilor finali prin sistemele centralizate de către centralele termice. La 14 ianuarie curent ANRE a aprobat tariful la energia termică livrată de S.A. „Termocom” în mărime de 699 lei/Gcal.

Sursa: ANREData: 2010-02-17Categorie:LegislaţieVizite:4363ştirea originală

Harta: Agenţia Naţionala pentru Reglementare în Energetic

Imagini:

Agen?ia Na?ionala pentru Reglementare în Energetic?, ANRE 

Comentarii:

# 1 Nume: WP Themes Email: ala234l@gawab.com Data: 2010-06-25 01:52:36
Nice dispatch and this mail helped me alot in my college assignement. Thank you seeking your information.

Comentează:

Nume:*
Telefon:
Email:*
Web Site:
Comentariu:*
Validare:*

Note:

1. Cimpul marcat cu * este obligator.
2. Comentariul va fi publicat dupa ce va fi verificat de operator!