15 sate din Moldova sunt introduse în Parcul Naţional Orhei

Parcul National Orhei

Crearea Parcului Naţional Orhei — primul de acest gen în ţară — ce va cuprinde 20,4 mii de hectare şi va include 15 sate din două raioane, Orhei şi Străşeni, este unul dintre rezultatele pentru care lucrează în prezent proiectul Ministerului Mediului al Republicii Moldova, finanţat de Fondul Global de Mediu şi implementat de Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, şi axat pe gestionarea eficace a ariilor protejate din Republica Moldova, informează PNUD Moldova.

În contextul Anului Internaţional al Biodiversităţii 2010 şi Zilei Mondiale a Mediului, marcată la 5 iunie 2010, Primul Parc Naţional din Moldova este privit de reprezentanţii Ministerului şi ai PNUD Moldova ca un mecanism de consolidare şi extindere a ariilor protejate fragmentate din diferite categorii de protecţie.

 Primul Parc Naţional din Republica Moldova va beneficia de un regim special de ocrotire şi conservare, pentru că aici există, potrivit specialiştilor, specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice, cu valoare ecologică, ştiinţifică, recreaţională şi culturală deosebită. Relieful acestei zone îi oferă un caracter unic în Europa, însă la fel de importante sunt şi oportunităţile pe care acest Parc Naţional le poate deschide pe plan ştiinţific, educativ, recreativ şi, în deosebi, turistic.

 Autoritatea de mediu susţine această iniţiativă de gestionare eficientă a ariilor protejate din Republica Moldova pentru că recunoaşte faptul că mediul este un element esenţial al dezvoltării umane, iar beneficiile protecţiei mediului şi conservării diversităţii biologice sunt esenţiale pentru supravieţuirea şi bunăstarea comunităţilor locale, a membrilor acestora.

 În condiţiile actuale, sistemul de arii naturale protejate din Moldova nu oferă protecţie eficientă biodiversităţii unice a ţării, astfel mai multe procese, habitate şi specii ale ecosistemelor naturale nu sunt reprezentate adecvat în sistemele existente ale ariilor naturale protejate. Pe această dimensiune trebuie ameliorată capacitatea instituţiilor responsabile pentru managementul ariilor protejate, iar valoarea ariilor naturale protejate pentru bunăstarea socială şi economică a comunităţilor trebuie explicată şi demonstrată în continuare.

 În acest efort se înscrie şi crearea Parcului Naţional Orhei, ce va include 15 sate din două raioane: 7 comune (14 sate) din raionul Orhei: satul Donici, com. Ivancea (satele Ivancea, Brăneşti, Furceni), Morozeni, com. Selişte (satele Selişte, Lucaşeuca, Mana), com. Vatici (satele Vatici, Curchi, Tabăra), com. Trebujeni (satele Trebujeni, Butuceni, Morovaia), şi comuna Romaneşti (raionul Străşeni).

La evenimentul de lansare a unui program de sensibilizare privind beneficiile conservării biodiversităţii în viitorul Parc Naţional Orhei participă Ministrul Mediului, Gheorghe Şalaru, şi Vicepreşedintele raionului Orhei, Vladimir Rotaru.

 Crearea Parcului Naţional poate contribui la soluţionarea unor probleme cu care se confruntă comunităţile de aici pe plan social şi economic, este de părere Şeful Inspectoratului Ecologic de Stat Orhei, Ion Sava, care consideră, de asemenea, că, „la fel cum problemele sunt comune, şi beneficiile vor fi ale tuturor».

 În regiunea Orhei, Ministerul Mediului şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare lansează, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului 2010, acest program de sensibilizare, informare şi instruire în domeniul conservării biodiversităţii, pentru a demonstrarea valorile şi beneficiile conservării diversităţii biologice.

 Totuşi, principalele dificultăţile care afectează comunităţile din viitorul Parc Naţional Orhei urmează încă a fi depăşite: este vorba de dinamica redusă de dezvoltare, exprimată prin diferenţele mari între capacităţile de creştere economică ale comunităţilor din regiune, dependenţa de agricultura de subzistenţă, nivelul scăzut de investiţii, precum şi capacitatea redusă a administraţiilor locale de a dezvolta proiecte investiţionale mari din resurse proprii şi atrase.

 Speranţa autorilor şi realizatorilor ideii proiectului Parcului Naţional Orhei — parteneri de dezvoltare, autorităţi publice centrale şi locale, cercuri ştiinţifice şi comunităţi — declarată cu ocazia Zilei Mondiale a Biodiversităţii 2010 şi a Zilei Mondiale a Mediului 2010, este ca acest Parc Naţional cu aşezări umane să fie gestionat astfel încât să constituie „model de succes pentru dezvoltarea comunităţilor locale în armonie cu conservarea diversităţii biologice», afirmă Iulian Gisca , Managerul proiectului PNUD „Consolidarea capacităţilor instituţionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii protejate din Republica Moldova».

 Programul de sensibilizare şi informare a populaţiei din regiunea Orhei în domeniul conservării biodiversităţii, lansat în cadrul proiectului PNUD şi implementat de organizaţia non-guvernamentală „ProRuralInvest», include o vastă campanie de sensibilizare adresată elevilor, locuitorilor, administraţiilor publice, mass-media, oamenilor de afaceri şi turiştilor, axată pe beneficiile biodiversităţii. „Vom demonstra cu argumente ştiinţifice şi exemple că omul şi natura pot convieţui», spune Viorel Gherciu, Preşedintele ONG „ProRuralInvest», despre activităţile acestui program de trei ani, care va include, de asemenea, amenajarea a cinci rute turistice, peste 30 de seminare de informare şi alte acţiuni în contextul creării Parcului Naţional Orhei, comunică PNUD Moldova.

Sursa: Ziarul de GardaData: 2010-06-04Categorie:ProiecteVizite:6215ştirea originală

Harta: Parcul National Orhei

Imagini:

Parcul National Orhei 

Comentarii:

Nu exista

Comentează:

Nume:*
Telefon:
Email:*
Web Site:
Comentariu:*
Validare:*

Note:

1. Cimpul marcat cu * este obligator.
2. Comentariul va fi publicat dupa ce va fi verificat de operator!

Stiri din aceasta categorie:

no image

no image

no image

no image

no image

no image

no image

no image