Standardele europene pentru sfera construcţiilor „sosesc” în Moldova

Eurocode in Moldova

În prezent, reprezentanţii Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale se află în proces de consultări cu colegii lor români privitor la implementarea, în Moldova, a standardelor europene pentru sfera construcţiilor – aşa zisele Eurocoduri (EUROCODE).

Standardele respective vor contribui la alinierea ramurii la principiile europene unice de proiectare şi coordonare a proiectelor de construcţii, de formare a unor descrieri tehnice coordonate a producţiei pentru construcţii, prezentînd, totodată, noi abordări a noţiunilor de securitate antiincendiară şi seismică.

Potrivit opiniei ministrului construcţiilor şi dezvoltării regionale al RM Marcel Răducan, producătorii de materiale de construcţii şi executanţii lucrărilor de construcţie din Moldova ar trebui să manifeste un nivel sporit de conştientizare a responsabilităţii pentru calitatea, pe care aceştia o propun, actualmente, pe piaţă. Pentru aceasta este necesar ca producţia fabricată şi lucrările executate să corespundă strict tuturor standardelor de stat şi normativelor în vigoare. În cazul dat, este vorba nu doar despre confortul cetăţenilor, ci şi de securitatea acestora.

“Sînt de părere că una din sarcinile de o importanţă majoră pentru minister este formarea, în sfera construcţiilor, a unei politici de standardizare sigure, funcţionale şi orientate spre securitatea cetăţenilor. Este important nu doar să implementăm, în Moldova, cele mai performante standarde şi norme în construcţii, ci şi să asigurăm un control corespunzător al respectării lor. Or, avem de a face nu doar cu una din condiţiile fundamentale pentru integrarea statului nostru în spaţiul UE, ci şi cu un factor important ce ţine de siguranţa şi securitatea întregii industrii a construcţiilor”, a remarcat Marcel Răducan, ministrul construcţiilor şi dezvoltării regionale a RM.

Standardele Eurocod (EUROCODE) reprezintă norme şi reguli unificate pentru sfera construcţiilor şi au statut de standarde europene. În prezent, sînt elaborate şi editate mai mult de 10 standarde. La nivel paneuropean, rolul standardelor Eurocode este destul de important. Acestea stabilesc criterii de proiectare, unice pentru întreaga Europă, armonizează diferite norme şi reguli naţionale, reprezintă un fundament unic pentru diverse cercetări ştiinţifice, contribuie la schimbul nestingherit de produse şi servicii pe piaţa construcţiilor.

Imagini:

Eurocode in Moldova 

Comentarii:

Nu exista

Comentează:

Nume:*
Telefon:
Email:*
Web Site:
Comentariu:*
Validare:*

Note:

1. Cimpul marcat cu * este obligator.
2. Comentariul va fi publicat dupa ce va fi verificat de operator!

Stiri din aceasta categorie:

no image

no image

no image

no image

no image

no image

no image

no image