Guvernul a aprobat hotărirea cu privire la alocarea mijloacelor financiare destinate procurării locuinţelor pentru persoanele care au suferit în urma inundaţiilor din vara anului 2010

Guvernul Republicii Moldova

Primele 10 case de locuit vor fi procurate pentru sinistraţii din raionul Hinceşti. În acest scop, Ministerul Finanţelor va aloca 1,85 mil.lei de pe contul special pentru ajutorarea persoanelor sinistrate în urma inundaţiilor. 

Potrivit Viceministrului de Stat, Anatolie ONCEANU, lista totală a solicitanţilor de a procura locuinţe în locul celor deteriorate în urma inundaţiilor, conţine 72 de familii din satele Nemţeni, Obileni, Cotul Morii şi Secăreni, raionul Hînceşti, satele Chioltosu şi Goteşti, raionul Cantemir, oraşul Ungheni şi satul Măcăreşti, raionul Ungheni. Viceministrul de Stat a precizat că au fost examinate aproximativ 100 de oferte şi, după consultarea cu beneficiarii, au fost selectate 7 case în satele din raionul Hinceşti şi 3 - în satele din raioanele Străşeni, Soroca, Donduşeni. Preţul mediu al unei case procurate se cifrează la 185 000 lei.

Executivul a aprobat şi Regulamentul privind modul de alocare a mijloacelor financiare destinate compensării prejudiciilor materiale cauzate gospodăriilor individuale de inundaţiile din vara anului 2010. Regulamentul stabileşte modul de alocare a mijloacelor financiare sinistraţilor care nu vor beneficia de procurarea sau construcţia unei case.

De asemenea, a fost aprobată decizia privind alocarea a 620 mii lei suplimentar pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie şi procurare de mobilier la căminul Colegiului de construcţie din Hînceşti, unde mai rămîn cazaţi sinistraţii pînă la finalizarea construcţiei caselor de locuit. 

Guvernul a decis prelungirea perioadei de acţiune a Programului naţional de abilitare economică a tinerilor (PNAET) pînă în anul 2013. În acest scop au fost operate modificări la Hotărîrea Guvernului nr.664 din 3 iunie 2008. Ministrul Finanţelor, Veaceslav NEGRUŢA, a precizat că Programul PNAET a demarat în anul 2008 şi urma să fie finalizat în anul 2010. Dat fiind că implementarea acestuia a arătat rezultate bune, s-a decis extinderea termenului pentru încă 3 ani. Acoperirea cheltuielilor de implementare a PNAET se va efectua în limita fondurilor şi alocaţiilor partenerilor de dezvoltare sau a donatorilor internaţionali.

Potrivit datelor oficiale, pînă la 1 septembrie 2010, în cadrul PNAET au fost finanţate 413 afaceri private ale tinerilor din zonele rurale ale ţării în sumă totală de 115,6 mil.lei, inclusiv granturi 46,2 mil.lei. Sursele de suplinire a fondurilor PNAET, acordate de partenerii de dezvoltare, care urmează a fi alocate în anii viitori, vor permite susţinerea tinerilor pentru iniţierea sau extinderea a circa 100 de afaceri anual în zona rurală a ţării.

O altă hotărîre aprobată astăzi de Guvern prevede alocarea, din bugetul de stat, a 118,2 mii lei pentru achitarea compensaţiilor pentru valoarea averii confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din posesia victimelor reabilitate ale represiunilor politice. Mijloacele financiare vor fi direcţionate consiliilor raionale Cahul – 40750 lei, Orhei – 30242 lei, Floreşti – 38784 lei  şi Şoldăneşti – 8425 lei pentru restituirea valorii bunurilor victimelor reabilitate ale represiunilor politice prin achitarea de compensaţii, stabilite în baza deciziilor comisiilor speciale. 

Tot astăzi, Cabinetul de miniştri a aprobat Regulamentul privind modul de determinare a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare. Ministrul Justiţiei, Alexandru TĂNASE a menţionat că aprobarea Regulamentului respectiv este necesară în contextul reformei sistemului judecătoresc. Executarea hotărîrii judecătoreşti reprezintă ultima etapă şi cea mai importantă a procesului judiciar, prin care persoanei i se restabileşte dreptul încălcat. Conform unor calcule estimative, cuantumul mediu al taxelor pe o procedură de executare va constitui 600-700 lei.

Beneficiile implementării Regulamentului vizează eficientizarea sistemului de executare a hotărîrilor judecătoreşti, reducerea riscurilor coruperii executorilor judecătoreşti, scăderea numărului documentelor executorii neexecutate, sporirea încrederii  creditorilor în realizarea drepturilor lor stabilite prin hotărîre judecătorească şi a ratei executărilor benevole.

Sursa: Guvernul Republicii MoldovaData: 2010-09-19Categorie:TranzacţiiVizite:3347ştirea originală

Imagini:

Guvernul Republicii Moldova 

Comentarii:

# 1 Nume: scholarships for women Email: naleseria@gmail.com Data: 2010-12-12 07:26:51
Great site. A lot of useful information here. I’m sending it to some friends!
# 2 Nume: emt training Email: naleseria@gmail.com Data: 2010-12-15 17:06:40
I just added your blog site to my blogroll, I pray you would give some thought to doing the same.

Comentează:

Nume:*
Telefon:
Email:*
Web Site:
Comentariu:*
Validare:*

Note:

1. Cimpul marcat cu * este obligator.
2. Comentariul va fi publicat dupa ce va fi verificat de operator!