Ştiri Imobiliare relevante la ANRE

Agen?ia Na?ionala pentru Reglementare în Energetic?, ANRE

La solicitarea a zece operatori prestatori de servicii publice de alimentare cu energie termică prin sisteme centralizate din diferite localităţi ale ţării, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat şi aprobat, în şedinţa sa publică din 2 februarie curent, tarifele la energia termică livrată de aceşti furnizori consumatorilor finali.
Agenţia a examinat cererile şi materialele privind ajustarea tarifelor de producere şi livrare a energiei termice consumatorilor finali prezentate de către următorii furnizori: S.A. „Termocom”, S.A. „Apă-Canal Chişinău”, Î.M. „Termogaz” (mun. Bălţi), S.A. „Comgaz-Plus” (or. Ungheni), Î.M. „Reţelele Termice Călăraşi”, Î.M. „Centrale şi Reţele Termi mai mult

Sursa: ANREData: 2011-02-02Categorie:LegislaţieVizite:3686ştirea în cache
Linie Electrica de Tensiune Inalta

În 2009, producţia autohtonă de energie electrică a scăzut, faţă de 2008, cu 4,3% şi a alcătuit 866 mil. kWh, iar consumul acesteia s-a redus cu 0,7 la sută şi a constituit trei mld. 210,5 mil. kWh, arată un raport al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţiile pe acest segment de piaţă. Documentul precizează că producţia internă a acoperit 22,8 la sută din necesarul de energie electrică a ţării.

Potrivit raportului, în anul de referinţă s-a înregistrat cel mai mic volum anual de curent electric produs în perioada 2005 -2009 şi prima descreştere a consumului de energie electrică atestată în perioada 2000 – 2009. Aceste evoluţii au fost cauzate de criza economico - financiară care a afectat economia R. Moldova.

Volumul producţiei d mai mult

Sursa: ANREData: 2010-03-01Categorie:AutorităţiVizite:1921ştirea în cache
Agen?ia Na?ionala pentru Reglementare în Energetic?, ANRE

La cererea S.A. „Apă–Canal Chişinău” şi S.A. „Comgaz–Plus” din Ungheni, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat şi aprobat, în şedinţa sa publică din 17 februarie curent, tarifele la energia termică livrată de aceşti furnizori consumatorilor finali. Cei doi furnizori au solicitat majorarea tarifelor de livrare a agentului termic, motivându-şi cererea prin faptul că tarifele actuale nu corespund costurilor reale suportate de aceştia.

S.A. „Apă – Canal Chişinău”, care are în gestiune trei centrale termice, livrează agent termic consumatorilor finali din oraşele Codru, Costiujeni şi microraionul Aeroport. Anual întreprinderea livrează consumatorilor circa 24 m mai mult

Sursa: ANREData: 2010-02-17Categorie:LegislaţieVizite:4675ştirea în cache
Agen?ia Na?ionala pentru Reglementare în Energetic?, ANRE

Urmare a creşterii preţurilor de achiziţie a gazelor naturale de la SA „Gazprom” din Federaţia Rusă, a energiei electrice procurate de la CERS Moldovenească, a influenţei altor factori obiectivi asupra costurilor suportate de întreprinderile din sectorul energetic Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în şedinţa sa publică din 14 ianuarie curent, tarifele de livrare a gazelor naturale, a celor de producere şi de livrare a energiei electrice şi a energiei termice.

La efectuarea calculelor acestor tarife ANRE a luat în considerare preţul de procurare a gazelor naturale în trimestrul I al anului curent, anunţat de SA „Gazprom”, la nivel de 232,8 USD/1000 m3, cursul de schimb al valutei naţionale prognozat pentru 2010 la nivel de 12,3 lei pentru un dolar SUA, mai mult

Sursa: ANREData: 2010-01-15Categorie:LegislaţieVizite:2145ştirea în cache
ANRE

Urmare a diminuării preţurilor de achiziţie a gazelor naturale procurate de la SAD „Gazprom” în trimestrele II şi III ale anului curent şi a altor factori obiectivi cu impact pozitiv asupra costurilor incluse în tariful mediu în vigoare la gazele naturale livrate consumatorilor finali, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, în şedinţa sa publică din 9 septembrie, reducerea acestui tarif cu 10,1%: de la 3523 lei/ 1000 m3 la 3166 lei/ 1000 m3.

Consiliul a luat decizia dată în conformitate cu metodologia tarifară, care stabileşte dreptul ANRE de a actualiza în cursul anului tarifele în vigoare în cazul apariţiei factorilor obiectivi care conduc la devieri financiare de peste 3% din consumurile şi cheltuielile incluse în aceste tarife.

ANRE a determi mai mult

Sursa: ANREData: 2009-09-09Categorie:LegislaţieVizite:1640ştirea în cache