Drumul Porumbrei-Sagaidac din Cimișlia a fost deschis, astăzi, 11 septembrie 2014, pentru circulație, în prezenţa ministrului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Marcel Răducan şi a Viceprim-ministrului, Andrian Candu. Reparat cu ajutorul unei investiţii de cca 16 milioane de lei, din Fondul Naţional de Dezvoltare, drumul îmbunătăţește infrastructura de transport regional şi local și favorizează accesul la traseul național M3 pentru locuitorii a 8 localități din raionul Cimișlia.

"De astăzi, 15 mii de cetățeni din localitățile Sagaidac, Batâr, Mihailovca, Selemet, Porumbrei, Suric, Codreni și Satul Nou vor parcurge distanța spre capitală într-un timp mai scurt și pe un drum mai bun. Sunt exact 20 de ani de cînd ultima dată a fost reparată această porțiune de drum. Este o veste bu mai mult

Drumul de acces Dimitrova - Acui ce asigură accesul a circa 1800 de cetățeni către centrul raional Cantemir a fost finalizat. Recepția finală a porțiunii de drum cu o lungime de 4, 6 km, construită în varianta albă, a avut loc astăzi, 28 iunie curent. Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Marcel Răducan împreună cu șeful Inspecției de Stat în Construcții Vasile Radu, directorul Agenției de Dezvoltare Sud Maria Culeșov și reprezentanții autorităților publice locale s-au deplasat la fața locului pentru a inspecta și a aprecia lucrările de construcție efectuate.

De astăzi pentru locuitorii satelor Cîietu, Dimitrova și Acui din raionul Cantemir este asigurat accesul spre centrul raional. Cu siguranță problema deplasării locuitorilor se va ameliora, prin circulația zilnică a unei rute, mai mult

Apa potabila, robinet

Peste 3 000 de locuitori ai satului Roşu, raionul Cahul  vor beneficia de construcţia reţelei de apeduct pînă la finele anului 2011, obiectiv major al unui proiect pilot implementat cu contribuţia financiară a Guvernului României pentru Republica Moldova prin intermediul Biroului de Cooperare Tehnică al Germaniei (GTZ).

Este vorba despre proiectul pilot Aprovizionarea cu apă potabilă a satului Roşu, raionul Cahul, Republica Moldova care a fost lansat astăzi  şi are drept obiective furnizarea apei potabile conform standardelor stabilite prin Directiva CE pentru Apa Potabilă, construcţia sistemului de alimentare cu apă din localitate, unde folosesc în prezent apa potabilă doar din fântâni particulare, de calitate necorespunzătoare şi de multe ori poluată, dezvoltarea mai mult

Licitatie

Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale propune spre achiziţionare, documentele de licitaţie, doritorilor de a participa la construcţia celor 563 case, cu 2 şi 3 odăi, din satele  Leuşoaia şi Nemţeni din raionul Hînceşti.

Pe parcursul a 10 zile, firmele de construcţii se pot adresa la Direcţia Generală Arhitectură, Construcţii şi Locuinţe a MCDR pentru a se informa şi procura pachetul de documente de licitaţie, costul căruia constituie 200 de lei.

Ulterior, conform legislaţiei  va avea loc deschiderea ofertelor şi vor fi selectate doar companiile care întrunesc cerinţele referitor la licitaţiile publice, se va pune accent pe capacităţile proprii ale acestor companii, pe experienţa şi buna lor reputaţie. Aceasta înseamnă că firmele care vor fi selectate pentru realizar mai mult

Proiectul “Locuin?a social?”

În Moldova, ia start cea de-a doua fază a proiectului de construcţie şi reconstrucţie a locuinţelor pentru tinerii specialişti şi tinerele familii.
Proiectul este destinat categoriei de cetăţeni care, din anumite motive, nu dispun de locuinţă adecvată, şi cărora le este dificil să-şi procure de sine stătător un apartament nou. Din aceste considerente, categoria respectivă are nevoie de sprijin din partea statului.
În cadrul celei de-a doua etape este prevăzută realizarea unui complex variat de măsuri ce ţin atît de finisarea “construcţiilor conservate”, cu acordarea ulterioară a locuinţelor categoriilor vulnerabile ale populaţiei ţării, cît şi de construcţia de locuinţe noi şi moderne “econom-class”, în conformitate cu standardele europene.

Cu scopul coo mai mult

Eurocode in Moldova

În prezent, reprezentanţii Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale se află în proces de consultări cu colegii lor români privitor la implementarea, în Moldova, a standardelor europene pentru sfera construcţiilor – aşa zisele Eurocoduri (EUROCODE).

Standardele respective vor contribui la alinierea ramurii la principiile europene unice de proiectare şi coordonare a proiectelor de construcţii, de formare a unor descrieri tehnice coordonate a producţiei pentru construcţii, prezentînd, totodată, noi abordări a noţiunilor de securitate antiincendiară şi seismică.

Potrivit opiniei ministrului construcţiilor şi dezvoltării regionale al RM Marcel Răducan, producătorii de materiale de construcţii şi executanţii lucrărilor de construcţie din Moldova ar trebui să manife mai mult

Agentia de dezvoltare sud

Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale are plăcerea să vă anunțe despre lansarea oficială a activității Agenției de Dezvoltare Regională Sud, care este preconizată pentru 20 aprilie, ora 09.30, în incinta sediului Agenției de Dezvoltare Regională Sud situată în or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12.    

La evenimentul festiv vor participa Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Vlad Filat, oficiali din cadrul Guvernului Republicii Moldova, membrii Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, membrii Consiliului Regional de Dezvoltare, parteneri internaționali de dezvoltare, experți locali și internaționali.

Agenția de Dezvoltare Sud reprezintă o instituție publică, non-comercială, care se află în subordinea Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regi mai mult

MCDR, Ministerul Construc?iilor ?i Dezvolt?rii Regionale al Republicii Moldova

Drept necesitate a elaborării proiectului dat au servit adresările antreprenorilor generali, care efectuează construcţia de locuinţe, proprietate privată în blocurile locative multietajate în diferite localităţi ale ţării, şi în special în mun. Chişinău şi Bălţi, încheind contracte investiţionale cu persoanele fizice, beneficiari ai locuinţelor în construcţie.

Situaţia economică ce s-a produs în urma crizei economice mondiale, care a afectat dramatic sectorul construcţiilor din ţară, a impus revizuirea prevederilor stipulate în ordinul nr. 149 din 16 noiembrie 2007, emis de fosta Agenţie de Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului din punct de vedere al finanţării lucrărilor produse, stabilirii listei lucrărilor de construcţie ce urmează a fi obligatoriu îndeplinite la mai mult