Ştiri Imobiliare relevante la Ministerul Economiei

Parc Industrial

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea parcului industrial Bioenergagro

Unul din obiectivele Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova "Integrare Europeană: libertate, Democraţie, Bunăstare" 2009-2013 este crearea în republică a parcurilor industriale. Practica europeană a demonstrat, că acestea sunt un instrument eficient de atragere a investitorilor în dezvoltarea economiei bazată pe competitivitate. 

Parcul industrial oferă investitorilor teren şi infrastructură pentru implementarea proiectelor investiţionale, reduce esenţial din timpul, cheltuielile şi riscurile antreprenorilor legate de lansarea afacerii, precum şi creează premise pentru implementarea tehnologiilor performante şi fabricarea în baza acestora a produselor competitive, mai mult

Sursa: Ministerul EconomieiData: 2010-11-03Categorie:ProiecteVizite:3262ştirea în cache
Licitatie cu strigare

Agenţia Proprietăţii Publice pe lângă Ministerul Economiei a expus la privatizare bunuri proprietate de stat la un preţ iniţial de circa 1 142 mil. lei

În perioada 21-24 septembrie 2010, la licitaţii „cu strigare,” prin Bursa de Valori, pachetele de acţiuni proprietate publică a statului din 51 societăţi pe acţiuni, inclusiv în 26 S.A. cota statului variază între 50 - 100% , în 25 S.A. cota statului este mai mică de 50%.

Genurile principale de activitate a societăţilor pe acţiuni cu cotă majoritară de stat sunt: achiziţia, prelucrarea şi fermentarea tutunului, procurarea, păstrarea şi realizarea bunurilor materiale, darea în chirie a activelor neutilizate, executarea lucrărilor de gazificare, repararea maşinilor rutiere, creşterea şi com mai mult

Sursa: Ministerul EconomieiData: 2010-09-09Categorie:TranzacţiiVizite:2304ştirea în cache
Trolebuz, Transport Public

Guvernul Olandei, prin interdmediul Programului ORIO (Facilitatea pentru dezvoltarea infrastructurii), oferă suport financiar proiectelor din ţările în curs de dezvoltare, printre care şi Republica Moldova, pentru încurajarea dezvoltării infrastructurii publice. Prima licitaţie de propuneri de proiecte 2010 a fost lansată la 15 februarie curent.

Sectoarele prioritare pentru Republica Moldova, în cadrul programului sînt: aprovizionarea cu apă potabilă, canalizare, irigare; transportul public, construcţia şi reabilitarea drumurilor, căilor ferate,; eficienţa energetică, sursele alternative de energie.

Programul ORIO contribuie la toate fazele proiectului, începînd cu pregătirea proiectului, ceea ce implică elaborarea studiului de fezabilitate, proiectare, dosar de tender, mai mult

Sursa: Ministerul EconomieiData: 2010-03-13Categorie:ProiecteVizite:1733ştirea în cache

În zona antreprenoriatului liber Parcul de Producţie „Otaci – Business” a fost înregistrată o nouă întreprindere industrială orientată spre export.

Întreprinderea cu capital străin „VEFA PACK” S.R.L. a fost înregistrată în calitate de rezident al Zonei antreprenoriatului liber Parcul de Producţie „Otaci - Business” cu proiectul de fabricare a articolelor din material plastic.

Pe parcursul anului 2009 întreprinderea a investit în jur de 300 mii dolari SUA pentru procurarea utilajului şi crearea infrastructurii de producţie.

Începînd cu luna ianuarie 2010, întreprinderea şi-a început activitatea de producere, angajînd în cîmpul muncii 20 de muncitori. Pe data de mai mult

Sursa: Ministerul EconomieiData: 2010-03-10Categorie:EvenimenteVizite:1944ştirea în cache
Reabilitarea infrastructurii drumurilor in Republica Moldova

Viceprim-ministrul, ministrul Economiei Valeriu Lazăr a avut marţi, 2 martie curent, o întrevedere cu Constantin Synadino, şeful Divziunii pentru Energie, Mediu şi IMM pentru Rusia, Europa de Est, Caucazul de Sud şi Asia Centrală din cadrul Departamentului pentru ţările vecine şi partenere ale Europei al Băncii Europene de Investiţii (BEI).

În cadrul întrevederii au fost discutate statutul proiectelor de implementare în domeniul transporturilor; aprovizionarea cu apă potabilă; sectorul energetic, precum şi eventualele priorităţi pentru viitoarea finanţare.

Astfel, reprezentantul BEI a informat că în domeniul reabilitării drumurilor, pînă la momentul actual, BEI s-a angajat să ofere Republicii Moldova suma de 30 mln.Euro. Astfel, în prezent se desfăşoară lucrări de mai mult

Sursa: Ministerul EconomieiData: 2010-03-04Categorie:ProiecteVizite:2349ştirea în cache